วิทยุสื่อสาร http://www.วิทยุสื่อสารอุปกรณ์สื่อสาร.com/

คือ เครื่องรับ-ส่งสัญญาณวิทยุ ระยะส่วนใหญ่ของวิทยุสื่อสารมือถืออยู่ที่ประมาณ 5 กม.

วิทยุสื่อสาร ไม่มีผู้ให้บริการ ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือน เพียงแค่มีเครื่องรับส่ง ก็สามารถเข้าสู่เครือข่ายได้ มักจะใช้ในการแจ้งสภาพจราจร สภาพอากาศ แจ้งภัยพิบัติ ประสานเหตุต่างๆ อุบัติเหตุ อาชญากรรม พูดคุยและแจ้งข่าวสารต่างๆแก่สมาชิก ประสานความช่วยเหลือให้แก่ผู้ที่ประสบภัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการประสานในเครือข่ายกันเอง หรือว่าศูนย์วิทยุเครือข่ายต่างๆ กู้ชีพ กู้ภัย ตำรวจชุมชน ฯลฯ

วิทยุสื่อสารที่นิยมใช้กันส่วนใหญ่ในประเทศไทย มีอยู่สามแบบ

1.วิทยุสื่อสาร เครื่องแดง ย่านความถี่ 245MHz

2.วิทยุสื่อสาร สมัครเล่นเครื่องดำ ย่านความถี่ 144-146MHz

3.วิทยุสื่อสาร ราชการเครื่องดำ ย่านความถี่ 136-174MH

ซึ่งวิทยุสื่อสารแต่ละประเภทมีข้อกำหนดการใช้งานและการทำใบอนุญาตแตกต่างกันไป แบ่งเป็นสามประเภทนะครับ

1. วิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือ คือแบบที่เราเห็นตำรวจใช้กันนะครับส่วนจะเป็นประเภทไหนยังมีแยกย่อยออกไปอีกหลายประเภทครับ

2. วิทยุสื่อสาร ชนิดตั้งประจำที่ คือแบบที่ใช้ตั้งสถานีเราอาจไม่ค่อยใด้พบเห็นกันบ่อยนักส่วนมากมักใช้ตาม สถานที่ราชการแต่ที่เรามักเห็นกันคือใช้วิทยุชนิดติดในรถยนตร์มาดัดแปลงใช้ เป็นวิทยุติดตั้งประจำที่ซึ่งเป็นการใช้งานที่ผิดประเภทแต่เนื่องจากวิทยุ สื่อสารชนิดติดตั้งประจำที่นั้นมักมีราคาแพงจึงไม่เป็นที่นิยมมากนักนอกจาก สถานีนั้นๆมีงบประมาณในการซื้อสูงและมีความจำเป็นต้องใช้วิทยุที่มีกำลังส่ง สูง

3. วิทยุสื่อสาร ชนิดติดตั้งในรถยนตร์ คือวิทยุที่เราเห็นใช้กันมากทั้งนำไปติดในรถและใช้แทนวิทยุสื่อสารประเภทติด ตั้งประจำที่มักจะออกแบบให้มีขนาดกระทัดรัดเหมือนวิทยุ FM ที่เราติดในรถและใช้ไฟ 12 โวลต์จึงมีผู้นำไปดัดแปลงโดยต่อกับแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง 12 โวลต์และนำไปใช้งานแทนวิทยุสื่อสารประเภทติดตั้งประจำที่ซึ่งมีราคาสูงกว่ามากใด้

คลื่น CB (วิทยุสื่อสารเครื่องสีแดง) คือ คลื่นความถี่ประชาชน ความถี่ 245 MHz 80 channel ไม่ จำเป็นต้องผ่านการสอบเพื่อเป็นพนักงานวิทยุสามารถขออกใบอนุญาตใช้เครื่อง วิทยุได้ทันทีผู้ใช้ ได้แก่ประชาชนทั่วไป รปภ. งานก่อสร้าง อาสาสมัครบางหน่วยงานเช่น มีนบุรี  พระรามเก้า เป็นต้น การสื่อสารใช้คำทั่วไปและ ว. Code

คลื่น HAM (วิทยุสื่อสารเครื่องสีดำ) เป็นคำแสลง หมายถึงนักวิทยุสมัครเล่น อยู่ในระดับความถี่ 144-146 MHz ต้อง ผ่านการอบรมและสอบจึงจะสามารถ ออกใบอนุญาตใช้เครื่องวิทยุได้ นักวิทยุสมัครเล่นจะใช่นามเรียกขานและรหัสสื่อสารที่เป็นสากล ได้แก่ Q-Code

ราชการ เป็นความถี่พิเศษ เช่นตำรวจ ทหาร หน่วยงานราชการต่างๆ ต้องเป็นผู้ที่มีนาจเกี่ยวข้องเท่านั้นจึงจะสามารถมีใช้เครื่องวิทยุระดับ ความถี่นี้

คลื่นความถี่วิทยุสื่อสารที่ใช้งาน

1. คลื่นความถี่ราชการน่าจะอยู่ที่ประมาณ 150.000 ถึง 160.000 โดย ประมาณซึ่งทางกรมไปรษณีย์จะออกให้หน่วยงานราชการแบ่งใช้กันโดยที่ทางหน่วย งานนั้นๆจะจัดให้เจ้าพนักงานในหน่วยใด้แบ่งใช้ต่อไปตามความจำเป็นเช่น ทางกรมฯใดจัดสรรคลื่นให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้ ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จัดแบ่งคลื่นให้ตำรวจหน่วยต่างๆใด้ใช้งานซึ่งเรา จะเห็นว่ามีมากมายหลายความถี่ ซึ่งคลื่นความถี่ราชการนั้นประชาชนทั่วไปไม่มีสิทธ์ที่จะใช้งานนอกจากผู้ที่ ใด้รับอนุญาติเป็นกรณีพิเศษเช่นเจ้าพนักงานตำรวจชุมชน(ตชต)หรือผู้ช่วยเหลือ เจ้าพนักงานต่างๆ นอกจากนี้ยังมีคลื่นความถี่ที่หน่วยงานราชการอื่นๆใด้รับอนุญาติให้ใช้กัน ยังมีอีกมากมายหลายหน่วยเช่นทหาร สาธารณสุข กรมการปกครองและอื่นๆ

2. คลื่นความถี่วิทยุสมัครเล่นคือคลื่นความถี่ 144.000-146.000 ที่ ทางกรมไปรษณีย์อนุญาติให้ประชาชนที่สอบผ่านและใด้รับใบอนุญาตินักวิทยุสมัคร เล่นตามข้อบังคับแล้วนั้นใด้ใช้งานวิทยุสื่อสารตามความถี่ที่ใด้รับอนุญาติ คือ 144.000-146.000 เท่านั้นหรือที่เรามักเรียกกันสั้นๆว่าพวก วีอาร์

3. คลื่นความถี่ย่านประชาชน คือคลื่นความถี่ 49.000/78.000/245.000/420.000 แต่ที่เป็นที่นิยมกันในปัจจุบันคือ 245.000 ซึ่ง เครื่องประเภทนี้จะมีสีแดงตามกฎข้อบังคับของกรมฯที่จะบังคับให้เครื่อง ประเภทนี้ต้องมีสีแดงเท่านั้นแต่ในบางประเภทอาจจะมีเครื่องสีเหลืองซึ่งก้อ คือเครื่องประเภทความถี่ 78และ 49 ครับ ย่านความถี่ประเภทนี้ใครจะใช้งานก็ใด้ขอเพียงมีเงินซื้อเครื่องเท่านั้นซึ่ง ทางกรมฯจะออกใบอนุญาติให้ใช้ติดมากับเครื่องเลยเรามักจะเห็นใช้งานในงานประ เภทรปภ หรืองานเครนและการท่องเที่ยวต่างๆ

จำหน่าย วิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสาร ICOM MOTOROLA YAESU STANDARD ขายวิทยุสื่อสาร HF/VHF/UHF เครื่องส่ง FM วิทยุชุมชน วิทยุสื่อสาร (CB) สำหรับประชาชนทั่วไป วิทยุสื่อสาร (VR) สำหรับนักวิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสาร (ใช้ในราชการ) เช่น หน่วยงานรัฐ ทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร และรับซ่อมวิทยุสื่อสาร พร้อมบริการคุณภาพหลังการขาย

http://www.วิทยุสื่อสารอุปกรณ์สื่อสาร.com/

 

 

สอบถามรายละเอียดวิทยุสื่อสาร ได้ที่

คุณ วิชัย 087-785-3344

คุณ โจ้    087-785-2299

 http://www.วิทยุสื่อสารอุปกรณ์สื่อสาร.com/

 

Did you like this? Share it: